O diele:

Musica Istropolitana vznikla v období, keď sa nestor súčasnej slovenskej hudobnej tvorby prikláňal ku komornému žánru. Priviedla ho k tomu jeho „vnútorná potreba neustále sa zdokonaľovať“, pretože komorný žáner si vyžaduje technickú erudíciu i kompozičnú skúsenosť a zároveň poskytuje priestor na prehĺbenie a intimitu výrazu.

Musica Istropolitana nesie všetky znaky tohto skladateľského úsilia. A hoci je vystavená z tradičných prostriedkov, evidentná je priestorová redukcia a sústredenie sa na detail, ktorými sa vyznačujú aj ostatné skladby Alexandra Moyzesa z tohto tvorivého obdobia. Musica Istropolitana je písaná pre sólové husle, sláčiky a čembalo a svojím inštrumentálnym obsadením je nepriamo dedikovaná Slovenskému komornému orchestru. Po formovej stránke sa delí na štyri úseky plynúce attacca, v ktorých sa striedajú pomalé a rýchle časti, čím v náznakoch pripomína barokový sonátový cyklus.


(Bulletin Nová slovenská hudba 2000)

Prvé uvedenie na Slovensku

11. 5. 1975, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)

Prvé uvedenie v zahraničí

27. 5. 1976, Tarnów, PL
INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
X