O diele:

Pred dvadsiatimi rokmi som skomponoval pre Lúčnicu Zbojnícku rozprávku. O niečo neskôr som niektoré myšlienky a nápady odlišnou technikou spracoval v klavírnej rapsódii a v minulom roku som ich opäť použil vo veľkej orchestrálnej suite. Mojím zámerom bolo skomponovať peknú slovenskú hudbu. Inšpiračným podnetom mi bola povesť o Jánošíkovi, literárne spracovanie Máriou Rázusovou-Martákovou. V päťčasťovej rapsodickej suite som výnimočne citoval - zvyčajne to totiž nerobievam - v úvode slovenskú ľudovú Ej, bolože to dínom dánom, keď bol Ďuro kapitánom. Predpokladám, že rapsodická suita bude vďačnou skladbou pre orchester, ktorý profesionálne ovláda svoje umenie.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

7. 2. 1977, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
X