O diele:

V pôvodnom znení malo dielo tri časti, z nich druhú tvorili tri piesne na básne zo zbierky „Romboid“ od L. Novomeského. Symfóniu autor prepracoval roku 1941, pričom ešte viac vyzdvihol jej stavebnosť a myšlienkovú sústredenosť a vynechal z nej celú druhú časť, ktorá sa stala samostatným dielom.


(Ladislav Burlas: Alexander Moyzes. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, s. 104.)

Časti diela:
Allegro impetuoso 16' 18''
Finale, quasi una fantasia 20' 28''


Prvé uvedenie na Slovensku

7. 3. 1933, Bratislava, SK
INTERPRETI: Helena Blahová-Bartošová (s), Karel Nedbal (dir.)
Premiéra pôvodnej verzie so sopránovým sólom.

Prvé uvedenie na Slovensku

14. 3. 1942, Bratislava, SK
INTERPRETI: Josef Vincourek (dir.)
Premiéra revidovanej verzie.
X