O diele:

Každý odo mňa chce, aby som napísal spomienky, ale ja som celý život nerobil nič iného, len svoj denník v notách. Aj moja nová symfónia je jeho súčasťou, vyjadruje môj vzťah k životu, ktorého tvorcami sme my, ľudia. Myslím si, že život treba brať taký, aký je, aj s tými prílišnými výchylkami, s unáhlenosťou, s požiadavkami, ktoré na nás kladie. Symfónia je odrazom toho dnešného človeka v súčasnom živote. Dnes nie je na nič čas, každý sa ponáhľa, a tak aj v mojej hudbe je cítiť ten zhon, ale nielen ten. Pre mňa totiž hudba znamená nerovnomerne rozloženú obdobu kontrastu a tú nerovnomernosť treba vyvážiť. V tom vidím podstatu hudby a procesu tvorby.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1984, s. 74.)

Časti diela:
Larghetto. Allegro 12' 29''
Andante sostenuto 9' 40''
Allegro 9' 59''


Prvé uvedenie na Slovensku

17. 2. 1984, Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

24. 5. 1984, Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
X