Časti diela:
Nad vatrou s valaškami (Zbojnícky tanec) 5' 10''
Na lúke s kvetinami (Tanečné hry dievčeniec) 6' 40''
V hore so sekerami (Drevorubačský tanec) 9' 57''
Po robote pri muzike (Ľudová veselica) 9' 31''


Prvé uvedenie na Slovensku

24. 5. 1950, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
X