Časti diela:
Hej, hore háj
Po valašsky od zeme
Hej, pofukuj, povievaj
Boli by ma zabili
Ja som bača veľmi starý
Nepi koňu vodu
Anička mlynárova
Orava, Orava
Bol by ten Jánošík
Zabili, zabili
Hrmelo pršalo

X