Časti diela:
Zore nad ránom (Vstalo dievča hore a Keby mi neboli vršky na závadze)
Trávnice
Ej, nebudem regrútom
Nokturno
Do tanca

X