Časti diela:
Ej, do lenči
Keď vojaček narukoval
Pod bučkom
Pošol by ja do vas
Bili še cigáni
Ponižej Fričovec
Bože moj
Ej, nepi koňu vodu
Či to tota
Štyri huši šare
Čka se mi
Mila moja

X