Časti diela:
Kruhy
Sloka o Kláre
Dve balady
Farby na palete

X