Časti diela:
Dobrá novina 2' 29'
Vstávajte pastieri 1' 20''
Búvaj... 2' 38'
Nesiem vám noviny 1' 33''
Narodil sa... 2' 08''

X