O diele:

2. sláčikové kvarteto A. Moyzesa je zamerané v zážitkovej sfére na inšpiráciu z intímneho sveta človeka. Je to cyklické dielo v troch častiach, z ktorých prvé dve pripomínajú formový svet barokovej hudby. Introduzione a fuga sú vo vzťahu známom z hudby 17. a 18. storočia. Fuga je tu však v spojení kontrapunktickej formy so scherzom klasického typu, a tak reprezentuje súčasne strednú pomalú i rýchlu časť klasického sonátového cyklu. Potvrdením príslušnosti prvých dvoch častí diela do sonátovej cyklickej formy je i záverečné finale s prevahou evolučnej hudby typu melodického allegra. Celú skladbu spája myšlienková väzba, ktorú nemožno nazvať iba variáciami v tradičnom zmysle.


(Ladislav Burlas, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1976, s. 14.)

Časti diela:
Introduzione. Allegro ma non troppo. Risoluto.
Fuga. Andante sostenuto e molto espressivo.
Finale. Allegro con brio.

X