O diele:

Cyklická skladba Štyria hudci pochádza z roku 1969. Je to súbor dvanástich prednesových skladieb, ktorý bol pôvodne určený pre štúdium súhry v sláčikovom kvartete. Je to 57. dielo autora, v ktorom sa odzrkadľuje znalosť autentických regionálnych štýlov tradičnej slovenskej ľudovej hudby a súčasne ide o didaktický zámer sprístupniť hru v sláčikovom kvartete mladým hudobníkom. Dielo sa však ujalo ako koncertná skladba a bolo často v tom zmysle aj interpretované. Niektoré časti (1., 3., 4) vznikli ako novo komponované. Iné sú zasa transkripciou niektorých úspešných kompozícií pre folklórne umelecké súbory (Lúčnica, SĽUK). Cyklus má svoju vnútornú dramaturgiu a tvorí ucelený cyklický celok, ktorého vyvrcholením je „treščák“ (východoslovenský tanec) z úspešného kompozičného a choreografického obrazu „Jarná voda“. Autor výberom zo svojich početných úprav sám naznačil hodnotovú hierarchiu inšpirácií z tradičnej slovenskej ľudovej hudobnej kultúry.


(Ladislav Burlas, in: booklet k CD "Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes – String Quartets", Opus 1996, 912569-2)

Časti diela:
Úvodom
Prekáračky
Melódia
Hry
Omilienci chodia
Červené jabĺčko
Žatevná
Valaské rondo
Pred muzikou
Karička
Intermezzo
Treščak

X