O diele:

Dominantou kompozície je polyfonický hudobný vyjadrovací jazyk, do ktorého sekundárne, s nádychom kontrastu vstupujú pentatonické paralelizmy horizontálnej homofónie. Ďalšiu kontrastnú náladu v diele vytvárajú melizmatické melodickometrické nápovede na slovenskú melodiku v kombinácii s dodekafóniou. Technika inštrumentálnej hry je rozšírená o štvrťtónový rýchly pohyb, hlavne v prvých, druhých husliach a viole, kombináciu vibrata s non-vibratom na dlhých rytmických hodnotách, pizzicato s úderom struny na hmatník a akordickú hru za kobylkou. Metrické panelové striedanie tempa je formotvornou osou, ktorá určuje dramaturgiu sláčikového kvarteta.


(Bulletin Nová slovenská hudba 1994)

Časti diela:
Prológ
Meditácie
Epilóg

X