O diele:

V mojej tvorbe mi nejde len o využitie kantabilnej úlohy hlasu. Veď tento jedinečný nástroj má aj možnosti rýchleho rytmického pohybu a novej zvukovej kvality. Preto som aj do svojich troch skladieb koncertantného charakteru okrem inštrumentálnej zložky zakomponoval i ľudské hlasy. Vo väčšine mojich prác vytvára zvukovo-farebný prúd zbor alebo sólový ľudský hlas, pričom využívam aj celý rad tradičných nástrojov. V Balade - fantázii pre soprán klavír a komorný orchester som síce nechal dominovať klavír, avšak ženský hlas dotvára atmosféru typickú pre formu slovenskej balady. Ľudský hlas nemá konkrétny text, spieva sa na vokály. Dielo som dedikoval sólistovi Slovenskej filharmónie Petrovi Toperczerovi, Štátnej filharmónii Košice a jej šéfdirigentovi Bystríkovi Režuchovi.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1979, s. 4 – 5.)

X