O diele:

Dielo je v pravom zmysle slova áriou. Arioso je postavené tak, že všetky registre ľudského hlasu basového zafarbenia majú svoje uplatnenie – témbr, rozsah, technika, dramatično. Balada – to je zámer.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1977, s. 33.)

X