O diele:

Slovenský Otčenáš pre soprán sólo a miešaný zbor vznikol v r. 1989. Je venovaný pápežovi Jánovi Pavlovi II. Skladba potvrdzuje autorovu záľubu v textovej polyfónii, základ tvorí slovenská a latinská verzia modlitby, prepájaná s inými liturgickými textami i sentenciami inšpirovanými slovenskou ľudovou poéziou. Skladba je oslavou slovenskej zbožnosti.


(Ľubomír Chalupka, in: booklet k CD "De Profundis II", SHF 1993, SF 0014 2111)

X