O diele:

Štyri skladby pre klavír som skomponoval v čase, keď som končil štúdiá v triede profesora Alexandra Moyzesa. Ex post sa domnievam, že vzťah k hudbe Clauda Debussyho, radosť z hry jeho prelúdií, ako aj zaujatie hudbou Druhej viedenskej školy - najmä hudbou Webernovou - to sú asi indície, ktoré spolu s mojím celoživotným zaujatím pre hudobný obraz pastorále dávajú možnosť dešifrovať toto dielko.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1991)

Časti diela:
Vzrušene
Veľmi pokojne a veľmi pomaly
Nie veľmi rýchlo a plynulo
Mierne rýchlo

X