O diele:

Hudba pre troch vznikla v období relatívne najpriaznivejšieho vzťahu k hudobnej avantgarde na Slovenku (1964). V Paríkovej tvorbe z tých rokov sa výrazne prejavuje jeho príklon k estetike postwebernovskej darmstadtskej školy. Zmysel pre detailnú prácu so znejúcim tónom, umiestnenie tónových vzťahov v zvukovom priestore, typická decentnosť vo výraze, to všetko dáva Paríkovej hudbe z tohto obdobia pečať objavných kvalít.


(Vladimír Bokes, in: booklet k CD "Societa Rigata", Slovart Records)

X