O diele:

Sláčikové kvarteto Hudba pre Miloša Urbáska (1981) skomponoval pod dojmom výtvarného diela svojho priateľa – maliara. Jednoliata kompozícia je na pomerne malej ploche bohato vnútorne členená a s utlmenou dynamickou rovinou je obrazom duševných poryvov skladateľa, sugestívnou výpoveďou, odkrývajúcou jemné nuansy jeho kompozičných zdrojov.


(Marta Földešová, in: booklet k CD "Chamber Music 2", Hudobný fond 1993)

Prvé uvedenie na Slovensku

9. 2. 1982, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenské kvarteto
X