O diele:

Pôvodne bola táto skladba určená pre výstavu Archeológia a súčasnosť, kde zaujali najmä exponáty bukovohorskej kultúry. Všeobecne je však určená pre akýkoľvek výstavný priestor, kde možno rozmiestniť nástroje tak, aby hráči nestratili sluchový kontakt a aby návštevník-poslucháč prijímal hudobný a zvukový obraz podľa toho, kde sa práve nachádza a ako sa v priestore vo vzťahu k jednotlivým nástrojom premiestňuje. Hudobne ide o vedomý návrat k niektorým fragmentom mojich starších skladieb, o pokus o nachádzanie predtým nerealizovaných vzťahov a súvislostí hudobného textu, ktorého povaha bola pôvodne jednohlasná; zmenou zorného uhla pohľadu na materiál sa však ukázalo, že využívanie polyfonických a heterofonických postupov a zmena harmonických relácií nepostráda ani v novej situácii svoju vlastnú logiku.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1988, s. 43.)

Prvé uvedenie na Slovensku

14. 2. 1988, Nová slovenská hudba, Foyer Československého rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Jozef Sikora (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Juraj Alexander (vc)
X