O diele:

Meditáciu pre flautu a organ nad textami Jacopone da Todiho som pred pár rokmi napísal pri príležitosti šesťdesiatín mojich priateľov Miloša Jurkoviča a Ivana Sokola. Skladba nechce byť ani príležitostnou a tak isto nie je ani v plnom zmysle slova sakrálnou. Inšpirácia hrou priateľov, schopných nádherne muzicírovať, práve tak ako krása a hĺbka Todiho textu, mi boli rovnocenným podnetom. Predsa však v pozadí premýšľania a úvah dominuje ono "Stabat Mater", zamyslenie nad utrpením Matky Syna Človeka, ako aj utrpením pozemských matiek človečích, matiek synov a dcér, ku ktorým je Osud neraz až priveľmi krutý. V mojich úvahách hudobníka však nechce dominovať jatrenie rán, skôr hľadanie zmieru a pokoja, či pokory v našich mysliach - hľadanie cesty do Poznania a Odpustenia.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba, 2002, s. 24.)

Prvé uvedenie na Slovensku

SK
INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
X