Prvé uvedenie na Slovensku

7. 4. 1968, Bratislava, SK
INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
X