Prvé uvedenie na Slovensku

1970, Košice, SK
INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
X