Prvé uvedenie na Slovensku

12. 1. 1972, Dom umenia, Košice, SK
INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
X