O diele:

Ak touto formou prekladám dnes verejnosti Dve árie na fragmenty textu Stabat Mater, musím povedať, že ide o skladby staršieho dáta, ktoré ešte v tejto chvíli považujem za súčasť diela, na ktorom – pomimo inej tvorby – pracujem už viac ako dvanásť rokov, pričom sa potrebujem vysporiadať s celkovou koncepciou. Text Stabat Mater ma z mnohých, no najmä ľudských dôvodov fascinuje už dávno... Ak ma nádherný text k čomusi inšpiroval, tak je to predovšetkým hľadanie prostoty ako rezultátu zložitých hudobných, no i mimohudobných úvah a dodávam, že je to úsilie o úprimnosť skladateľskej výpovede.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1997, s. 51.)

Časti diela:
Ária I.
Ária II.


Prvé uvedenie na Slovensku

28. 11. 1992, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
INTERPRETI: Viktória Stracenská (s), Jozef Kundlák (t), Zlatica Poulová (pf)
X