O diele:

Sená, to je taký malý príležitostný zbor... až oveľa neskôr som pochopil moje nedocenenie Rúfusovho textu - ovečka mu je symbolom Baránka Božieho, čo v pokore sníma hriechy sveta... a tak sa skladby niekedy napíšu aj z nepochopenia skutočnej podstaty slova...


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1994)

X