Prvé uvedenie na Slovensku

8. 11. 2001, Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
INTERPRETI: Voci Festose, Martin Majkút (zbm.)
X