O diele:

Impulzom pre vznik tohto diela je skladba majstra anglickej barokovej hudby Williama Crofta "Ground". Skladba vychádza z pôvodného zvuku čembala, od ktorého sa postupne vzďaľuje až k typicky elektronickým zvukom a opäť sa k pôvodine navracia. Celý vývoj formového oblúku skladby rešpektuje pôdorys pôvodiny, samozrejme v rozšírenej podobe. Ústredným kompozičným problémom diela je vzťah zvukového ideálu baroka k zvuku elektronickej hudby a možnosti jeho spojenia.


(autor)

X