O diele:

Concerto grosso je hra s vlastným textom, s textom kvadrofónie, komponovaná do výtvarne riešeného priestoru, ktorý som ozvučil. Zdalo sa mi, že možnosti textu kvadrofónie nie sú ešte vyčerpané a tak som sa raz opäť vrátil do nášho EA štúdia. Proporciami i následnosťami jednotlivých úsekov vznikla skladba, ktorej pôvod je iba zhruba identifikovateľný, chce však byť akýmsi holdom možností štúdia k pôvodne inštrumentálnej hudbe.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1994)

Prvé uvedenie na Slovensku

24. 11. 1994, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
X