Časti diela:
Už kohútki spievajú 3' 54''
Ej, pomo tam, pomo tam 3' 07''
Jak to slnko na nebi 3' 03''

X