O diele:

Zbierka bola pôvodne nazvaná Desať pôvodných piesní (vyšla v roku 1907 u Milana Slobodu a Jána Kulíška na Myjave). Mikuláš Schneider-Trnavský ju však pri druhom vydaní (v Slovenskom hudobnom vydavateľstve) premenoval na Drobné kvety pre stredný hlas a klavír podľa básnickej zbierky Ľudmily Podjavorinskej, z ktorej viaceré hudobné básne zhudobnil.Časti diela:
Kukulienka kuká
Sedíme tu smutní
Ďaleko široko
Našiel som si v šírom poli
Keď sa drobné pieseňky
Naším malým oblôčkom
Nesedaj, sláviček
Vtedy sa mi prisnejú
Sokolíčku, sokol
Hej, už som všetko prepil

X