Časti diela:
Prsteň
Pieseň
Vesper Dominicae
Letí havran, letí
Nôžka
Uspávanka
Keď na deň zvoniť mali
Guslar
Magdaléna
Kukučka

X