Časti diela:
Hoj, vlasť moja
Junák
Povedz mi, dievčatko
Drotárik
Keby som bol vtáčkom
Mám ja kosu nakutú
Oráč
Ružičky
Jánošíková žatva
Vtáčik v zime
Šuhaju, šuhaju
V našom dvore na javore
Sedí kukuk
Dievča húsky páslo
Večerná modlitba

X