Časti diela:
Ach, mamička moja
A vám, mamko, a vám
A ty, dievča, luteránča
Ej, hora, hora, zelenaj sa
Čieže je to jarné žitko
Dievča, dievča, lastovička
Ej, tma było, pršało
Ej, hory, hory, dve horičky
Javoru, javorník
Hej, totu, totu
Horela lipa, horela
Chodí richtár po dedine
Keby ja vedela
Kedy opadala biela fialôčka
Keď som išiel cez horu
Keď ja pôjdem k dievčaťu švárnemu
Nestískaj mi, šuhaj, rúčku
Nitra, milá Nitra
Takú som si frajerôčku zamiloval
Tam popod Branisko
Tečie voda, tečie
Vyletel vták hore nad oblaky
Zájdi, slnko, za hory, za doly
Zaspievaj, slávičku
V zelenom hájičku

X