O diele: Odchýlky v obsadení sú uvedené za názvami častí.

Časti diela:
Herodes kráľu
Matka plače
Na kolená padáme
Nebeská Pani
Neopusť nás nikdy
Neopúšťaj nás
Na Nový rok
Ó, Ježišu, buď k pomoci
Ó, Ježišu môj zranený
K. sv. Cyrillovi a Methodovi. Oslavujme hviezdy jasné (CM; CM, orch; rev. 1942)
Ružo duchovná
Otče náš
Panno preslávna
Salve Regina, vitaj kráľovná
O sv. Ondrejovi a Benediktovi. Spievajme o krajanoch
Mariánska hymna. Zavznite piesňou [I. Grebáč Orlov]
K sv. Vojtechovi. Zdrav buď sv. Vojtech (CMa)
O salutaris Hostia (CMa)
Pange lingua (CMa)
Sacris solemniis (CMa)
Verbum supernum (CMa)
Salutis humanae sator (CMa)
Aeterne rex (CMa)
Tantum ergo I (CMa)
Tantum ergo II
Tantum ergo III
Salve Mater (CMa, org)
Ave Maria (CMa)
Alma Redemptoris
Ave Regina
Salve Regina (CMa)
Domine non sum dignus
Popule meus (t, CM)
Quare obdormis
In monte Oliveti (t, CM)
Missa Stella matutina op. 40 (CMa)
Missa pro defunctis in c op. 41 (a, t, b, CM, org)

X