O diele:

Kardošove Bagately predstavujú cyklus dvadsiatich klavírnych skladieb podľa vzoru Mikrokozmu od tri roky predtým zosnulého maďarského génia Bartóka.
V Kardošovom cykle sa snúbi muzikantský cit pre formu klavírnej miniatúry so zmyslom pre budovanie rozsiahleho kontrastného cyklického útvaru, kreovania rozmanitých nálad od zádumčivej, tanečnej, expresívnej až po rozličné podoby zvukomalebnej hudobnej poézie.


(Ivan Buffa, in: bulletin Nová slovenská hudba 2014, s. 32.)

Časti diela:
Balladico
Andante grazioso
Rubato quasi recitando
Allegro moderato
Largamente
Allegro giocoso
Rubato e sostenuto
Vivo
Lento
Allegretto
Sostenuto
Andante con moto
Allegretto
Moderato e malinconico
Poco allegro
Allegretto
Allegro vivo
Allegro vivo
Tranquillo
Allegro burlesco

X