O diele:

Tri časti kvarteta (Preludio - Canto lamentoso - Introduzzione e Finale) sú naplnené dramatickou až tragickou hudbou (II. časť), ktorá vyviera zo spomienok na drahú matku a často si kladie otázku prečo musia zo sveta odchádzať dobrí ľudia. Celé dielo je zasvätené svetlej pamiatke tejto skvelej, pre mňa obzvlášť drahej osoby - ženy, matky. Prvá časť má formu prelúdia s variačným spracovaním hudobného materiálu, druhá časť je písaná v trojdielnej piesňovej forme, tretia časť využíva uvoľnenú sonátovú formu s rytmicky výrazným hudobným materiálom. Namiesto rozvedenia je použitá veľká štvorhlasná fúga vytvorená z materiálu hlavnej myšlienky. Skrátená repríza a zvukovo vyhrotená kóda kvarteto uzatvárajú.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1979, s. 17.)

Časti diela:
Preludio
Canto lamentoso
Introduzione e Finale


Prvé uvedenie na Slovensku

23. 2. 1979, Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
X