O diele:

K jej napísaniu ma inšpirovala v roku 1946 prekrásna rovnomenná báseň J. Kostru. Tónmi hudby som vzdal hold svojej milovanej slobodnej a úspešne sa rozvíjajúcej rodnej zemi. Po prezretí štyridsaťročnej partitúry som zistil, že má určité nedostatky vo výstavbe formy, že je mnohovravná, že sú potrebné niektoré inštrumentačné vylepšenia. Nová verzia vznikla na rozhraní rokov 1985-86. Zachováva invenčný, tematický, harmonický i rytmický materiál pôvodiny, teda jej hudobná reč z roku 1946 sa nemení.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1987, s. 23.)

X