Prvé uvedenie na Slovensku

29. 10. 1959, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Významné uvedenia v zahraničí

21. 9. 2011, Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
INTERPRETI: Stanisław Winiarczyk (dir.), Varšavská komorná filharmónia
X