O diele:

Bábikin sviatok je kódou Bellovej klavírnej tvorby. Napísal ju 84-ročný majster pre svoju 6-ročnú vnučku Dagmar. Bella s veľkými nádejami sledoval hudobný rast svojej vnučky, v spoločnosti ktorej trávil posledné roky svojho života vo Viedni a v Bratislave. Dagmar Krafftová-Bellová (1920-1999), neskôr Dagmar Sturliová-Bellová, sa stala aktívnou klaviristkou a profesorkou klavírnej hry na viedenskom mestskom Konzervatóriu.
Part prvého hraca využíva prirodzene kvintové rozpätie ruky, klavírny sprievod druhého hráča spoluvytvára pôsobivý celok.X