O diele: Bellovo Sláčikové kvarteto g mol predstavuje najstaršiu známu kvartetovú kompozíciu slovenského autora. Skladba svojimi hudobnými ideami a ich rozvíjaním nadväzuje na hudobný jazyk viedenského klasicizmu, avšak viac-menej sa vyhýba jeho beethovenovským polohám. 23-ročný autor skomponoval hudobné dielo s vyváženými proporciami a duchaplným dianím, opierajúcim sa o nenápadnú, no sviežu, tematickú invenciu. Kompozícia bola napísaná pre Bellovo vlastné domáce kvarteto, v ktorom hral zväčša violový part.

X