O diele: Nokturno je Bellovou poslednou kvartetovou kompozíciou a patrí k jeho posledným skladbám vôbec. Skladba stelesňuje vyváženú harmóniu autorovej klasicistickej a romantickej orientácie. Kým tektonika skladby pripomína akýsi miniatúrny model sonátového cyklu (sonátová forma - piesňová forma - finale rondo), potlačenie kontrastných prvkov v rámci jednotlivých častí stavia do popredia evolučnú fantazijnosť jednotlivých častí, ktorá akcentuje romantickú asociatívnosť. Dielo obsahuje dve citácie slovenských ľudových piesní: "Po nábreží koník beží" a "Dobrú noc, má milá".

X