O diele:

Dielo je organovým prepisom starších skladieb. Prvá, nazvaná Meditácia, je úvodné fugáto z Klavírneho kvinteta, druhá, Dialóg, je úpravou Tria z menuetu Sonatíny, tretia, Do mesta Betléma, je prepis Albrechtovej úpravy vianočnej piesne z roku 1939.


(porov. Klinda, Ferdinand: Alexander Albrecht. SVKL, 1959, s. 165.)

Časti diela:
Meditácia
Dialóg
Do mesta Betléma

X