Časti diela:
Prelúdium
I. fuga (Rébus)
II. fuga (Rozriešenie rébusu)

X