O diele:

Šesť skladieb pre sláčikové trio (husle, viola, violončelo) sú úpravy starších skladieb, vybratých z Tria (1943), z Dvanástich drobných skladieb pre klavír a z Triptychu.


(porov. Klinda, Ferdinand: Alexander Albrecht. SVKL, 1959, s. 64.)

X