O diele:

Skladba vznikla pôvodne na objednávku pre klaviristku Shoko a klarinetistu Hidemiho Mikaiovcov z Tokia. Verzia pre flautu a klavír bola upravená v roku 1993. Prvá časť, Melodies, je rytmicky voľná s dôrazom na melodicko-intervalovú zložku. Jednotlivé úseky druhej časti - Rhythms - sú vybudované na základnej pulzácii, ku ktorej sa pripája nové pásmo, nová pulzácia v rôznych rytmických pomeroch (napr. 2:3), prehodnocujúca význam prvej. Nové pásmo sa stáva základným a tým sa následne mení tempo skladby. Melodies and Rhythms... môžu trvať 40 minút.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1993, s. 167.)

Časti diela:
Melodies
Rhythms

X