O diele:

Skladba je ďalšou z radu remixov či re-kompozícií (Shaky Pears, Die schöne Glenn-Millerin). Tentoraz ide o re-kreáciu hudby C. Monteverdiho pomocou počítačových programov Polyfonator (vytvárajúceho polyfonické štruktúry) a Gioccoder (vytvárajúceho štruktúry "gioccózneho" charakteru), ako aj pomocou "I Chingu". Nástrojové obsadenie (hoboj, klarinet a fagot) si "gioccóznosť" priamo žiada.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1995)

Prvé uvedenie na Slovensku

12. 11. 1995, Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
INTERPRETI: Balkánske dychové trio
X