O diele:

Venované 75. výročiu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.X