O diele:

Kompozícia Flauto dolce `91 vznikla v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave v spolupráci s J. Ďurišom. Skladba existuje v dvoch verziách, koncertnej i štúdiovej, pričom obe verzie majú aj stereofónnu aj kvadrofónnu podobu. Ako východiskový materiál poslúžili výlučne zvuky flauty. Výsledná nahrávka je realizovaná formou samplingu reálnych zvukov flauty, ich spracovania a frekvenčného radenia.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1991)

Prvé uvedenie na Slovensku

18. 10. 1991, SK
X