O diele:

Objednávka medzinárodného festivalu VEČERY NOVEJ HUDBY pre skladateľský projekt „... morceaux en forme de poire“.X